Velkommen til årsmøte i klubben mandag 4. mars 2019 kl. 18.00. Registrering fra kl. 17.30.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer publiseres 1 (en) uke før årsmøtet på: www.nordhauggk.no eller kopi av sakspapirene kan utleveres ved henvendelse til administrasjonen.

Forslag og saker som ønskes behandlet på Årsmøtet skal være klubben i hende innen 15. februar 2019. Sakene sendes til carina@toppgolf.no eller Nordhaug Golfklubb, Griniveien 363, 1356 Bekkestua.

Dagsorden:
1) Godkjenne de stemmeberettigede
2) Åpning av møtet med godkjennelse av innkallingen, sakslisten og forretningsorden
3) Valg av dirigent, referent, 2 revisorer til å signere revidert regnskap og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4) Behandle klubbens årsberetning
5) Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6) Behandle innkomne forslag og saker
7) Fastsette medlemskontingent
8) Vedta klubbens budsjett
9) Behandle klubbens organisasjonskart
10) Valg

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Nordhaug Golfklubb