ÅRSMØTE 9. MARS
Tid: Kl 18:00
Sted: Toppgolf , Griniveien 363
Ihht vedtektenes § 13 vil saksdokumentene gjøres tilgjengelig på NGK’s nettsider senest en uke før årsmøtet, dvs senest 2 mars. Vi ber samtidig om at forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest to uker før årsmøtet, dvs senest innen 23 februar.
Enda uvisst om årsmøtet blir digitalt.