Velkommen til årsmøte i klubben tirsdag 24. januar 2017 kl. 18.30

Sakspapirer til årsmøtet:

Innkalling til årsmøte 2017 i Nordhaug Golfklubb

Forslag til Foretningsorden til årsmøte 2017

Saksliste til årsmøte 2017 i Nordhaug Golfklubb

Årsberetning 2016 Nordhaug Golfklubb

Innkomne forslag til Årsmøtet 24

Nordhaug Lover i tråd med NGF sine bestemmelser

Regnskap 2016 Nordhaug GK

Balanse 2016 Nordhaug GK

Budsjett 2017 Nordhaug Golfklubb