Lokale regler for spill på Nordhaug Golfbane

Alle spillere må bruke eget utstyr på banen. Golfsett kan leies i resepsjonen.

Greengaffel skal være med. Nedslagsmerker på greenen må repareres!

Spillere skal møte minst 10 minutter før start for å registrere seg for utslag i resepsjonen.

Nordhaug GK administrasjon kan tilpasse antall i flighter for best mulig flyt etter behov. Dette kan bli gjort når det er stor pågang på banen slik at vi kan få fulle flighter i de mest hektiske tidene. Vi vil informere spillere fortløpende hvis dette blir gjort.

Kun bruk av egne baller under spill på banen.

Vi gjør oppmerksom på at klubbhandicap er 36. Man kan kun registrere handicaptellende score med HCP lavere enn 36 i Golfbox ved utslag fra hvitt.

Nordhaug GK opererer med forhåndsbetaling av starttid i Golfbox.
Samarbeidspartnere og juniorer: Ta kontakt med senteret for booking av starttid. 

Alle må registrere seg før de går ut på banen.

  • Personer som går ut på banen uten å ha booket og betalt starttid vil bli utestengt i 2 uker.
  • Glemt å registrere deg 2 ganger før starttid kan føre til utestengelse i 1 uke.

Kleskode:
Alle spillere skal spille med hele og rene klær. Helst med pique. T-shirt kan brukes. Bukse eller shorts. Lukkede sko og helst golfsko med spikes (softspikes) skal brukes!

Definere banens grenser (A-1):
Hvite staker definerer banens grenser. Hull 5: Bak green
Hull 6: Venstre side
Hull 8: Høyre side

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Droppesoner (E-1)
På Hull 4 og 6 kan man bruke dropsonene ved å legge til ett straffeslag. En spiller kan droppe en ball i droppesonen. Droppeso- nen er et fritaksområde etter regel 14.3. Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
a. Alle områder merket med blå merker/staker. b. Maurtuer i generelt område.
b. Maurtuer i generelt område.
c. Fjell i dagen i områder klippet i fairway- høyde eller lavere
d. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer. e. Steinfylte dreneringsgrøfter.
e. Steinfylte dreneringsgrøfter.

Anmerkning: Men der er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c.-e.

Uflyttbare hindringer
f. 100 og 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
g. Anvisningsskilt.

All avstandsmerking angir distanse til midten av green.

Tidsforbruk:
Maks tid for spill på Nordhaug er beregnet til: 1.45 t

Slipp spillere gjennom straks det er spillere bak som venter om det er ledig i front.

Det er lov under trening, om det ikke sinker andre, å spille med 2 baller.
Ut over dette må det avklares med bane/klubb før spill starter.

Brudd på disse regler kan medføre bortvisning fra banen!

Nordhaug Golfregler

Alle spillere skal ha greengaffel.

Nedslagsmerker på green skal repareres
– både ditt eget, og gjerne andres.
Legg tilbake oppslått torv og tråkk den på plass.

Ta vare på Nordhaug Golfbane

Velkommen til en hyggelig runde!