Lokale regler for spill på Nordhaug Golfbane

Alle spillere må bruke eget utstyr på banen. Golfsett kan leies i resepsjonen.

Greengaffel skal være med. Nedslagsmerker på greenen må repareres!

Spillere skal møte minst 10 minutter før start for å registrere seg for utslag i resepsjonen.

Kun bruk av egne baller under spill på banen.

Kleskode:
Alle spillere skal spille med hele og rene klær. Helst med pique. T-shirt kan brukes. Bukse eller shorts. Lukkede sko og helst golfsko med spikes (softspikes) skal brukes!

Tidsforbruk:
Maks tid for spill på Nordhaug er beregnet til: 1.45 t

Slipp spillere gjennom straks det er spillere bak som venter om det er ledig i front.

Det er lov under trening, om det ikke sinker andre, å spille med 2 baller.
Ut over dette må det avklares med bane/klubb før spill starter.

Brudd på disse regler kan medføre bortvisning fra banen!