Lokale regler for spill på Nordhaug Golfbane

Alle spillere må bruke eget utstyr på banen. Golfsett kan leies i resepsjonen.

Greengaffel skal være med. Nedslagsmerker på greenen må repareres!

Spillere skal møte minst 10 minutter før start for å registrere seg for utslag i resepsjonen.

Nordhaug GK administrasjon kan tilpasse antall i flighter for best mulig flyt etter behov. Dette kan bli gjort når det er stor pågang på banen slik at vi kan få fulle flighter i de mest hektiske tidene. Vi vil informere spillere fortløpende hvis dette blir gjort.

Kun bruk av egne baller under spill på banen.

Kleskode:
Alle spillere skal spille med hele og rene klær. Helst med pique. T-shirt kan brukes. Bukse eller shorts. Lukkede sko og helst golfsko med spikes (softspikes) skal brukes!

Definere banens grenser (A-1):
Hvite staker definerer banens grenser. Hull 5: Bak green
Hull 6: Venstre side
Hull 8: Høyre side

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Droppesoner (E-1)
På Hull 4 og 6 kan man bruke dropsonene ved å legge til ett straffeslag. En spiller kan droppe en ball i droppesonen. Droppeso- nen er et fritaksområde etter regel 14.3. Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
a. Alle områder merket med blå merker/staker. b. Maurtuer i generelt område.
b. Maurtuer i generelt område.
c. Fjell i dagen i områder klippet i fairway- høyde eller lavere
d. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer. e. Steinfylte dreneringsgrøfter.
e. Steinfylte dreneringsgrøfter.

Anmerkning: Men der er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c.-e.

Uflyttbare hindringer
f. 100 og 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
g. Anvisningsskilt.

All avstandsmerking angir distanse til midten av green.

Tidsforbruk:
Maks tid for spill på Nordhaug er beregnet til: 1.45 t

Slipp spillere gjennom straks det er spillere bak som venter om det er ledig i front.

Det er lov under trening, om det ikke sinker andre, å spille med 2 baller.
Ut over dette må det avklares med bane/klubb før spill starter.

Brudd på disse regler kan medføre bortvisning fra banen!

Nordhaug Golfregler

Alle spillere skal ha greengaffel.

Nedslagsmerker på green skal repareres
– både ditt eget, og gjerne andres.
Legg tilbake oppslått torv og tråkk den på plass.

Ta vare på Nordhaug Golfbane

Velkommen til en hyggelig runde!