Priser

Greenfee 2018 Pris:
Greenfee 9 hull: Kr 250,-
Greenfee 18 hull: Kr 450,-
Greenfee junior under 26 år 9 hull: Kr 200,-
Greenfee junior under 26 år 18 hull: Kr 350,-
Greenfee UTEN fritt spill medlemmer Nordhaug 9 hull: Kr 200,-
Greenfee UTEN fritt spill medlemmer Nordhaug 18 hull: Kr 400,-

Alle medlemskap er uten innmeldingsavgift

Medlemskap 2018 Pris:
Fritt spill fra 26 år: Kr 3500,-
Fritt spill 20 – 25 år: Kr 1500,-
Fritt spill 0-19 år: Kr 1000,-
Uten fritt spill alle aldre: Kr 1300,-

*Som FRITT SPILL MEDLEM får du følgende fordeler:

-100 range baller på driving rangen ute
-GRATIS organisert medlemstrening
-redusert greenfee på baner til samarbeidsklubber
-redusert pris på Toppgolf Club Medlemskap

Regler for utmelding og endring av medlemskap:
I henhold til Norges Golfforbunds regler må skifte av hjemmeklubb og endring av type medlemskap meldes før 31.12. for å ha virkning for påfølgende år.
Medlemskapet vil automatisk fornyes ved årsskiftet, dersom ikke skriftlig utmeldelse sendes klubbens daglig leder Bente Rosenberg bente@toppgolf.no, innen 31.12. hvert år.

Ved fakturering (elektronisk og pr post) pålegges et fakturagebyr.