Greenene begynner så smått å bli grønne. Det er fremdeles en del snø og is på fairways, men sol og vind bidrar til at det tørker opp. Vi kan pr. i dag, 18. april, ikke si noe konkret om åpningsdato, men håper å kunne åpne før 17. mai.