Når det er frost om nettene, kan vi ikke åpne banen før kl. 09.30-10.00 om morgenene. Dette vil selvsagt variere fra dag til dag.