Det er fremdeles usikkert når banen vil åpne. Greenen på 5 og 7 må repareres/sås om. Fairwayene og tee-offs ser greit ut. Vi hadde håpet å kunne åpne (med dugnad og åpningsturnering 16. mai), men dette må vi komme tilbake til ila uke 19.