TORSDAG 25.juni
Vertikalklipping av greenene
Det kan bli noe venting

FREDAG 26.juni
Greener skal topdresses
Det kan bli noe venting
Dette medfører sandete greener i et par dager