F.o.m. 1. oktober er alle gress tee stengt! Vennligst slå ut fra back-tee på kunstgress mattene.

Arbeid denne og neste uke: greenen skal dresses. Fairways skal luftes. Traktor benyttes til dette arbeidet. Vennligst vis hensyn slik at banemannskapet kan utføre sitt arbeid på en trygg måte.