På grunn av oppblomstringen vi ser nå er det viktig at alle sammen bidrar og følger reglene.
Det er satt opp skilt som viser hvor rene kurver kan hentes og hvor de brukte skal plasseres.

Ansatte på Toppgolf vasker Toptracer skjermene jevnlig og antibak dispensere er plassert rundt på anlegget.

Det er viktig at våre besøkende er nøye med smittevern og holder avstand til hverandre for at vi ikke skal bidra til å spre smitte.

DU ER SELV ANSVARLIG FOR EGNE HANDLINGER

– Vær bevisst hvilke praktiske betydninger myndighetenes smittevernregler har for deg, også i golfsammenheng.
Bli hjemme om du er syk eller i karantene.

– Opptre på en måte som gjør at du ikke smitter andre.
Vær nøye med håndvask og hostehygiene, unngå å ta direkte på gjenstander og flater som også andre vil berøre. Bruk papir, jakkeerme e.l.

– Ta forholdsregler så du ikke selv blir smittet.
Hold avstand, unngå ansamlinger av mennesker, f.eks. på driving rangen, treningsområder etc.

-Forbered deg hjemme før du reiser til golfbanen.
Ha med antibac, evt. vann etc.

– Ikke belast klubbens rutiner og ressurser mer enn nødvendig.
Kan du bruke egen tralle og ha den hjemme så er det fint, ta gjerne med søppel hjem etc.

– Er du usikker på om din deltakelse kan innvirke negativt – for deg selv eller andre – avstå.

Synlige brudd på smittevern, påvist smitte påført på golfbanen, eller negativ utvikling i smitteutviklingen, kan medføre bortvisning fra, og i verste fall stengning av anlegget.