Torsdag 20. august gjennomførte Herregruppa i NGK første turnering for året!

Ved påmeldingsfristen utløp var det kun 4 påmeldte spillere, men med 4 etteranmeldte siste halvtimen ble vi 2 flighter som gikk ut fra hvit i strålende sommervær.

Det var godt humør hos hele gjengen og alle var enige om å flytte utslaget til hvit som en forberedelse til Klubbmesterskapet på lørdag.

Gjennom runden viste deg seg raskt at et par spillere utmerket seg med godt spill. Halvor spilte en meget god runde og havnet på 23 poeng og var suveren vinner. Svein Sverre var også under eget par på runden og dette ga følgende resultat.

  1. premie Halvor Utistog (23p)
  2. premie Tor Ivar Fjermerås (20p)
  3. premie Eirik Hauge (18p)

Hele resultatlisten finner de som er interessert under turneringer i golfbox.

I mangel på digitale verktøy ble score beregnet manuelt ved premieutdelingen. En liten kalkulasjonsfeil gjorde at 3. plassen ble delt mellom 3 spillere.

Etter at score ble lagt inn i golfbox viste det seg at Eirik hadde ett poeng mer enn det som var manuelt beregnet. Han tok derfor 3. plassen alene!

Turneringsleder beklager feil og vil ansvar for at dette ikke gjentar seg. Eirik vil få sin premie ved neste turneringsdeltagelse, da han måtte gå før premieutdeling.

På samlingen i kafeen etter turneringen kom det frem ønsker som vi i størst mulig grad vil tilrettelegge for i turneringer fremover.

Det er ønske om ukentlige turneringer i herregruppen, med ulike spillformer.

Videre ønskes herregruppen delt i to konkurransegruppen etter hcp (over og under 36), for å gi alle våre nye medlemmer en mulighet for konkurrere mot de som holder samme nivå.

Vi oppfordrer alle herrespillere i klubben til å være med på denne ukentlige sosiale samlingen. Dette skal være en uformell og sosial samling for våre medlemmer, hvor egen  mestring blir det viktigste.

Herreturneringen som arrangeres 27.august er allerede åpen for påmelding!

Turneringsleder herrer

Bjørn Klock