Nordhaug golfklubb – Ildsjelprisen 2020

Styret i Nordhaug golfklubb har vedtatt å innføre en Ildsjelpris til det medlemmet som spesielt har utmerket seg på en positiv og uegennyttig måte for klubben og miljøet.  Prisen er tenkt utdelt årlig dersom styret finner verdig kandidat.

Prisen består av en vandrepokal med inngravert navn og et lite kunstverk. 

På årsmøtet den 9 mars 2021 ble den første Ildsjelprisen overrakt til Karl Morten Wefring.

Styret skriver i sin begrunnelse følgende om K.M.Wefring som har hatt flere roller i klubben: 

«Han har vært turneringsleder – Texas scramble, han har vært involvert i oppvisningsmatch på Nordhaug, han har vært engasjert i startboden , han er hele tiden opptatt av medlemmenes ve – og vel, han pusher sine prinsipaler på at området må være presentabelt – han følger opp at parkeringsplassen er fin , at veien inn til anlegget holder mål at Tee’ene er fine og at søppel, papir & pegger finner veien der de hører hjemme slik at vi alle kan nye denne fine plassen når vi er her». 

Det er derfor en stor glede å kunne tildele årets ildsjelpris til «Clean Club Manager» ,   Karl Morten Wefring.

Bilde: Karl Morten Wefring mottar Ildsjelprisen av styrets leder Erik Sandsdalen