Etter pressekonferanse med NIF og Helsedirektoratet har flere klubber nå åpnet for spill på bane.

I forkant av dette hadde NGK en arbeidsgruppe bestående av trenere, daglig ledere, banesjefer og egne ansatte som jobbet med golfspill og smittevern. Tirsdag denne uken ble forslaget fremlagt for klubbene med positiv tilbakemelding.

Se NGFs sine retningslinjer for å begrense smitte på golfanlegg.

For dere som ønsker å spille hos andre klubber ber vi dere følge NGFs sine retningslinjer, samt egne regler som klubbene har satt.

Det er viktig at vi alle respekterer og overholder reglene slik at spill på bane skal fungere for alle parter og at klubbene får holde åpent i tiden fremover.

Nordhaug Golfbane er enda ikke klar for åpning, men vi satser på å få åpnet banen til vanlig tid i mai.

Mer informasjon rundt banen vil komme fortløpende.

Vi jobber med å delvis åpne Toppgolf driving rangen. Mer informasjon rundt dette vil komme i løpet av dagen.