Administrasjon/Styret

Styret og administrasjonen i Nordhaug GK

FUNKSJON NAVN TELEFON E-MAIL
STYRELEDER Erik Sandsdalen 905 34 643 erik@ecanh.no
NESTLEDER Per Bakke 981 18 462 per.bakke@gmail.com
STYREMEDLEM Hilde Sofie Hamre 930 11 941 hhamr@online.no
STYREMEDLEM Bjørn Klock 992 71 002 bjorn@klock.no
STYREMEDLEM Turid Bratland 952 28 896 turidbrat@gmail.com
STYREMEDLEM Benedicte Finnema 481 41 477 benefinn@gmail.com
VARAMEDLEM Svein S. Haugen 907 50 841 svein.sverre.haugen@sporveien.com
DAGLIG LEDER Thomas Amundsen 930 15 959 thomas@toppgolf.no