Administrasjon/Styret

Styret og administrasjonen i Nordhaug GK

FUNKSJON NAVN TELEFON E-MAIL
STYRELEDER Erik Sandsdalen 905 34 643 erik@ecanh.no
NESTLEDER Per Bakke 981 18 462 per.bakke@gmail.com
STYREMEDLEM Hilde Sofie Hamre 930 11 941 hhamr@online.no
STYREMEDLEM Bjørn Klock 992 71 002 bjorn@klock.no
STYREMEDLEM Turid Bratland 952 28 896 turidbrat@gmail.com
STYREMEDLEM Benedicte Finnema 481 41 477 benefinn@gmail.com
VARAMEDLEM Svein S. Haugen 907 50 841 svein.sverre.haugen@sporveien.com
DAGLIG LEDER Thomas Amundsen 930 15 959 thomas@toppgolf.no
VALGKOMITÉ Marianne Hatleskog 926 20 893 mhatlesk@gmail.com
VALGKOMITÉ Jan Robert Søderstrøm 909 59 159 jansoder@online.no
VALGKOMITÉ (VARA) Tor Ivar Fjermerås 951 06 427 totti742009@gmail.com
KONTROLLKOMITÉ John Holm Jensen 928 07 070 jonerik@jemco.no
KONTROLLKOMITÉ Ole Hillestad 930 15 959 hilleslu@online.no
KONTROLLKOMITÉ (VARA) Bruce Allen 901 27 322 mr.bma@outlook.com
DAMEKOMITÉ Hilde Sofie Hamre 930 11 941 hhamr@online.no
HERREKOMITÉ Bjørn Klock 992 71 001 bjorn@klock.no
SENIOR HERRE KOMITÉ Per Bakke 981 18 462 per.bakke@gmail.com
JUNIORKOMITÉ Mariell Bruun 902 72 282 mariell@toppgolf.no
GOLF GRØNN GLEDE Benedicte Finnema 481 41 477 benefinn@gmail.com
BANEKOMITÉ Svein S. Haugen 907 50 841 svein.sverre.haugen@sporveien.com