Hollocoring i løpet av uke 32.

Dette vil medføre forsinkelser.