Det er kun 10 plasser tilgjengelig på medlemstreningene mandag 20. og 27.juli.

Golfpro: Mariell Bruun