Vi har kommet inn i høsten og dagene blir kortere.
Medlemstreningene blir derfor flyttet til en time tidligere.

MANDAGER (NYE TIDER)
Medlemstrening Junior: 16:00-17:00 (Ingen endring)
Medlemstrening: 18:00-19:00
Medlemstrening: 19:00-20:00

Påmelding direkte i GOLFBOX
Maks antall deltagere: 20 stk.
Venteliste på bookinger over 20 stk