Medlemstrening Jan-Mars 2019

KOSTNADSFRITT
FOR FRITT SPILL MEDLEMMER

Fra januar er det satt opp 1 trening pr uke:

MANDAGER

KL 20 – 21

PRO: MARK DAVIES

 

MANDAGER:

Januar 7, 14, 21 og 28
Februar 4, 11 og 25
Marst 4 og 11

 

Maks 8 deltakere pr.gang.
Førstemann til mølla
Påmelding direkte i GOLFBOX/turneringer.