MEDLEMSTRENINGER 2020

KOSTNADSFRITT
FOR FRITT SPILL MEDLEMMER

MEDLEMSTRENING JUNIOR (U19)
MANDAGER 16 – 17
Pro: Mariell Bruun

MEDLEMSTRENING
MANDAGER 18 – 19
MANDAGER 19 – 20
Pro: Mariell Bruun

 

MEDLEMSTRENINGER 2020

Mai 18.  &  25.
Juni 1.  8.  15.  22.  &.  29 
Juli 6.  13.  20.  &.  27  (kun 10 plasser 20. & 27.juli)
August 3.  10.  17.  24.  &.  31  
September 7.  14.  21.  &.  28.  

 

Påmelding direkte i GOLFBOX

Maks antall deltagere: 20 stk.

Venteliste på bookinger over 20 stk