TURNERING FOR NORDHAUG GK MEDLEMMER

Når?
Første onsdag HVER MÅNED

1.juli
5.august
2.september
7.oktober

Spillform Individual Netto Stroke

Starttid 18:00 Shotgun Start

PRIS 100 NOK per gang
Premier til 1. & 2. plass i hver klasse

Pølse og brus til alle deltakere

Påmelding direkte i GOLFBOX
Stenger 2 dager før spill

Kontakt
Per Bakke
per.bakke@gmail.com