Nordhaug Golfklubb søker frivillige som vil hjelpe klubben og har tid til dette.

1. Fadderordning: Spillere med erfaring som kan bli med nye medlemmer på en fadderrunde på banen vår.
2. Marshall kontroll: Ta en runde på banen og kontrollere at spillere har med greengaffel og har betalt greenfee.
3. Vakt i startboden: Kontrollere at spillere har med greengaffel og har betalt greenfee i boden ved utslag 1. Dele ut brosjyre om etikette på banen vår.
4. Turneringer: En person som ønsker å arrangere eller holde i ulike turneringer gjennom sesongen.
5. Komiteer: Hjelpe til i komiteer/grupper som er i klubben. Eksempel: damegruppe, herregruppe, seniorer m.m.

Når man evt ønsker å hjelpe og hvor lenge er helt opp til hver enkelt.

Ved interesse, ta kontakt med daglig leder Thomas Amundsen
thomas@toppgolf.no
930 15 959