Nordhaug Ladies sin første runde på banen for i år. Mange glade jenter stilte opp for en flott runde golf. 

Dette er en meget hyggelig damegruppe som spiller fast hver tirsdag hvor alle damer som er medlem av Nordhaug Golfklubb er velkommen!

Sommer

  • Tirsdager fra 11:00
  • Tirsdager fra 17:30

Vinter:

  • Tirsdager 17:30-20:00

Flighter er reservert i golfbox. Om sommeren spilles det på Nordhaug golfbane og vintrene tilbringes i simulatorsenteret på Toppgolf.

Ansvarlig FORMIDDAG
Turid Libæk
909 45 196
turid.lib@gmail.com

Ansvarlig ETTERMIDDAG
Hilde Sofie Hamre
930 11 941
hhamr@online.no

Hilde Sofie Hamre er leder for damegruppen. Hun kan kontaktes på: hhamr@online.no / telefon 930 11 941.

 

Nordhaug Ladies