Velkommen til Nordhaug Ladies! Dette er en meget hyggelig damegruppe som spiller fast hver tirsdag.

Vinter
Tirsdager 17:30-20:00

PRIS VINTERSESONGEN
290 NOK per gang
Inkluderer kaffe

Vintrene tilbringes i simulatorsenteret på Toppgolf.

Påmelding i Golfbox under Nordhaug Ladies – åpner en uke i forkant av spill og stenger dagen før kl. 12.00.

Kontakt
Hilde Sofie Hamre
930 11 941
hhamr@online.no

Gruppen er kun for medlemmer av Nordhaug GK