PERSONVERNERKLÆRING (GDPR) FOR NORDHAUG GOLFKLUBB

1. Behandling av personopplysninger i Nordhaug Golfklubb

Gjennom ditt medlemskap i Nordhaug Golfklubb, og ellers når du kjøper tjenester fra ToppGolf, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du du en oversikt over de personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger om deg.

Det er viktig for oss å understreke at vi kun behandler dine opplysninger til bruk for ditt medlemskap i Nordhaug Golfklubb. Vi videreselger aldri opplysninger om våre medlemmer til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Nordhaug Golfklubb er behandlingsansvarlig for behandling av de personvernopplysninger som vi har mottatt fra deg, og vi sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

For spørsmål kan du kontakte oss på:

Adresse: Griniveien 363, 1356 BEKKESTUA

E-post: senteret@toppgolf.no

Telefon: 67 14 13 13

Org. nr.: 896 482 092

 

2. Formålet med behandlingen og det rettslige grunnlaget for behandlingen

2.1 Behandling av personopplysninger for personer som er medlem i Nordhaug Golfklubb.

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å kunne forvalte ditt medlemskap i Nordhaug Golfklubb.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av person- opplysningsloven, jf. personvernforordningen artikkel 6 (1) b, idet de behandles for å kunne oppfylle avtalen mellom deg og klubben om et medlemskap i, eller kjøp fra, Nordhaug Golfklubb / ToppGolf.

Dine personopplysninger behandles således for å kunne håndtere ditt medlemskap i eller bruk av tjenester fra Nordhaug Golfklubb / ToppGolf hvilket omfatter:

-Orientering om Nordhaug Golfklubbs aktiviteter i klubben og i klubbhuset, eksempelvis i nyhetsbrev -Administrasjon av dine medlemsrettigheter i henhold til klubbens lov

-Administrasjonav og tilgang til kjøp av rangeballer dersom elektronisk ballkort benyttes (Databehandler: Range Servant)

-Oppfyllelse av medlemsforpliktelser, herunder innkreving og betaling av kontingent
-Administrasjon av adgang til spill på banen og bruk av klubbhuset
-Registrering av score, hcp og bestilling av starttider, påmelding turneringer, treninger o.l. i GolfBox

-Avholdelse av sosiale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

-Bruk av situasjonsbilder tatt på og omkring golfbanen både i det daglige og under turneringer

-Registrering og offentliggjørelse av klubbmestere og hole-in-one på hjemmeside, i klubbhuset og hole-in-one informasjon til Norges Golfforbund inkl. publisering på www.golfforbundet.no.

-Utsendelse av spørreskjemaer/tilfredshetsundersøkelser om ditt medlemskap i klubben. -Oppbevaring av opplysninger med historisk verdi til statistikk og lignende. -Opplysninger om foreldre til barn og unge under 18 år av hensyn til kontaktmuligheter.

-Hvis du som frivillig er med i Nordhaugs Golfklubbs styre, eller i et utvalg eller komité, kan din kontaktinformasjon i form av navn, e-post, telefon og bli delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden, i kommunikasjonen til medlemmer, i klubbhuset og andre steder hvor det er relevant å opplyse om hvordan klubbens medlemmer kan kontakte deg.

-Personopplysninger som behandles av Nordhaug Golfklubb innhentes kun fra deg eller din foresatte/verge, som har samtykket til din innmelding. Om du er medlem i ett eller flere andre idrettslag kan i tillegg personopplysninger innhentes fra idrettens sentrale database (Min idrett/ SportsAdmin).

2.2 Behandling av personopplysninger for personer som ikke er medlem i Nordhaug Golfklubb

Vi behandler personopplysninger i form av: registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn, fødselsdato, e-postadresse, kontingentkategori- og innkreving, samt golfrelevante opplysninger som golfhandicap, starttidsbestillinger, turneringsinformasjon og politiattester (lovpålagt for aktuelle frivillige).

Vi kan også behandle opplysninger om andre gjester som ikke er medlem av klubben, men som er på besøk en eller flere dager i klubben. For eksempel deltagere i treningsleirer, skolebesøk, besøkende ved sponsorarrangementer, åpen dag mv. Da behandler vi personopplysninger i form av: kontaktopplysninger som navn, kjønn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen med gjestene.

2.3 Webanalyse og informasjonskapsler

Når du besøker www.nordhauggk.no benytter vi analyseverktøyet Google Analytics for å se på brukermønsteret til de som besøker nettstedet.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin) og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Du kan selv administrere bruken av informasjonskapsler.
Informasjonen som samles inn fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern som du kan finne her:

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i å gi ut informasjonen.

Vi bruker noen ganger databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Vi sender personopplysninger til følgende mottakere: -bookingsystem for golfsimulatorer
-GolfBox
-BackOffice4U AS (regnskapsselskap)

-Rådgivere som advokater og revisorer m.v.

-Mailchimp nyhetsbrev

-Google Docs (registrering av skapleie o.l.)

-Journalister som dekker turneringer

-Norges Idrettsforbund, jfr. NIFs lov § 10-5

-Norges Golfforbund som er særforbund under Norges Idrettsforbund (NIF) for ivaretakelse av golfens interesser og utvikling

-Offentlige myndigheter

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. For medlemmer lagrer vi av praktiske og administrative årsaker opplysningene så lenge du er medlem hos oss, og i inntil 2 år etter utløp av kalenderåret for din utmeldelse.

Dersom vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, vil disse slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Ellers vil vi lagre dine personopplysninger så lenge vi har et tilgodehavende hos deg, eller så lenge vi er forpliktet til det etter lov eller forskrift.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du kan ha rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter ber vi om at du tar kontakt med opp på kontaktinformasjonen angitt ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kommer til å be deg bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan som nevnt til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med oss eller avregistrere deg.

Du kan alltid trekke tilbake samtykke til å motta elektronisk markedsføring fra oss ved å avregistrere deg av våre nyhetsbrevutsendelser.

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester, hvordan vi behandling personopplysninger eller endringer i regelverket om personvern, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.