Kjære alle Nordhaug medlemmer,

Året 2020 ble et ganske så annerledes år enn hva vi hadde sett for oss ved inngangen til året. Etter en treg start på året med stengte treningsfasiliteter kunne heldigvis utesesongen starte opp omtrent som planlagt.

Av smittevern hensyn var vi pålagt å gjøre noen tilpasninger, men med god hjelp fra dere medlemmer gikk egentlig utesesongen veldig bra. Med mange hjemmebaserte kontorløsninger, nye reisevaner, flotte velstelte baner med tilhørende gode greener har dette i sum bidratt til rekordmange nye medlemmer i klubben, så mange at vi nå vurderer å innføre venteliste.

NGK’s beliggenhet og gode samarbeid med Toppgolf gjør oss til en veldig attraktiv klubb som kan drive helårs aktivitet. Så får vi håpe de kommunale og statlige restriksjoner grunnet covid-19 snart kan legges bak oss.
Innendørssesongen er antagelig avhengig av at vaksineprogrammet gir den ønskede effekt.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt golf år.

Beste hilsen
Styret i NGF