2.SEPTEMBER KL.17:00

På grunn av corona-situasjonen, gjennomføres valget digitalt.

AGENDA
1. Valg av Valgkomiteen
2. Valg av Kontrollkomiteen

Fra årsmøtet har følgende blitt innstilt og sagt seg villig til å stille som kandidater.

Valgkomiteen
– Marianne Hatleskogen
– Jan Robert Søderstrøm
– Tor Ivar Fjermerås (vara)

Kontrollkomiteen
– John Holm Jensen
– Ole Hillestad
– Bruce Allen (vara)

PÅMELDING
Sendes per epost til aleksander@toppgolf.no
Må inneholde navn, telefonnummer og epostadresse

Innkalling sendes via epost med link til møtet