VEL OVERSTÅTT ÅRSMØTE

Årsmøtet ble avholdt 14. februar. Kun 13 stemmeberettigede medlemmer møtte. Sakslisten ble gjennomgått og samtlige saker ble enstemmig vedtatt.

Se signert protokoll her