Så lenge temperaturen holder seg over null er både bane og driving range åpne. Velkommen!